សកម្មភាពបំប៉នលើវិធីសាស្ត្របង្រៀន និងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់សម្ភារៈគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (ថ្នាក់ទី១ និងទី២)

កាលបរិច្ឆេទប៉ុស្តិ៍: 13/02/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបឋម


ព័ត៌មានបន្ថែម

ទទួលស្គាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ(សាលារៀនជំនាន់ថ្មី) ជាអ្នកផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ

22/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ទទួលស្គាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ(សាលារៀនជំនាន់ថ្មី) ជាអ្នកផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ #cpdmo

ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់គ្រូបង្រៀន

19/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់គ្រូបង្រៀន ចំនួន ៣ ក្រេឌីត #cpdmo

ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់នាយកសាលា

19/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់នាយកសាលា ចំនួន ៤ ក្រេឌីត #cpdmo

ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការសរសេររបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ្លេស

19/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការសរសេររបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ្លេស ចំនួន ១ ក្រេឌីត

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ចប់វគ្គសិក្សា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

25/01/2024

ប្រភព: នាយដ្ឋានបុគ្គលិក

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ចប់វគ្គសិក្សា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័រ ដែលប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​សភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បុគ្គលិកអប់រំដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យទទួលបាន ១ក្រេឌីត អវប(CPD credit) ។

សូមអបអរសាទរដល់ថ្នាក់ដឹកការិយាល័យ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត កំពងស្ពឺ និង កោះកុងដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ គម្រោងអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការ ក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នដឹកនាំ ទទួលបាន ១ក្រេឌីត អវប ក្រោមប្រព័ន្ធអវប

11/12/2023

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សូមអបអរសាទរដល់ថ្នាក់ដឹកការិយាល័យ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត កំពងស្ពឺ និង កោះកុងដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ គម្រោងអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការ ក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នដឹកនាំ ទទួលបាន ១ក្រេឌីត អវប ក្រោមប្រព័ន្ធអវប។ ការសន្សំក្រេឌីតនឹងមានឱកាសទទួលបានការវាយតម្លៃឋាន:ក្នុងគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀននាពេលអនាគត #cpdmo

ចុះជួយគាំទ្រការអនុវត្តប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ

26/12/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

ក្រុមការងារ CPDMO ចុះជួយគាំទ្រការអនុវត្តប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ សម្រាប់វគ្គកញ្ចប់សម្ភារៈគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូងរបស់នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

សិក្ខាសាលាស្តីពី"ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំរបស់គ្រូបង្រៀន"

22/12/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សិក្ខាសាលាស្តីពី"ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំរបស់គ្រូបង្រៀន" -មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងៈ 15-16/12/2022 -មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ស្វាយរៀងៈ 19-20/12/2022

សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការផ្សព្វផ្យាយលទ្ធផល និងឧត្តមានុវត្តន៍ កម្មវិធីភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំ ដំណាក់កាលទី៣"

17/11/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការផ្សព្វផ្យាយលទ្ធផល និងឧត្តមានុវត្តន៍ កម្មវិធីភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំ ដំណាក់កាលទី៣"

សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការផ្សព្វផ្យាយលទ្ធផល និងឧត្តមានុវត្តន៍ កម្មវិធីភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំ ដំណាក់កាលទី៣"

17/11/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

ការផ្សព្វផ្យាយលទ្ធផល និងឧត្តមានុវត្តន៍ កម្មវិធីភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំ ដំណាក់កាលទី៣

ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិ កញ្ចប់សកម្មភាពលើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការណែនាំប្រតិបត្តិការប្រឹក្សាគរុកោសល្យកម្រិតថ្នាក់ដំបូង

28/10/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិ លើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការណែនាំប្រតិបត្តិការប្រឹក្សាគរុកោសល្យកម្រិតថ្នាក់ដំបូង ចំនួន ២ ក្រេឌីត

ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ កញ្ចប់សកម្មភាពលើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ

03/10/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ កញ្ចប់សកម្មភាពលើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស HRMIS និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត HRCPD"ដល់ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ត្រីជំនាញប្រព័ន្ធ HRMIS នៃការិយាល័យអប់រំ នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ចំនួន ១៦៨ក្រុង ស្រុក ដែលគាំទ្រដោយថវិកា CDPF

30/06/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ២០២២ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបានចុះបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស HRMIS និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត HRCPD"ដល់ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ត្រីជំនាញប្រព័ន្ធ HRMIS នៃការិយាល័យអប់រំ នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ចំនួន ១៦៨ក្រុង ស្រុក ដែលគាំទ្រដោយថវិកា CDPF

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកវគ្គសិក្ខាសាលា (ផ្តល់សកម្មភាព អវប) ដល់សាលាបឋមសិក្សាចំនួន៥ នៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប នៅសាលាប

30/04/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកវគ្គសិក្ខាសាលា (ផ្តល់សកម្មភាព អវប) ដល់សាលាបឋមសិក្សាចំនួន៥ នៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប នៅសាលាបឋមសិក្សាសសរស្តម្ភ រួមមាន សាលាបឋមសិក្សាទាបាញ់គំរូ សាលាបឋមសិក្សាចំបក់ហែ សាលាបឋមសិក្សាអធិបតិ សាលាបឋមសិក្សាសសរស្តម្ភ និងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃជ្រួក ដែលមាន៥ ប្រធានបទ៖ ១.គរុកោសល្យ និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតបឋមសិក្សា ២.វេយក្យាករណ៍ខ្មែរ ៣.ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងសារគមនាគមន៍(ICT) សម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀន ៤.ការបង្រៀន និងការគ្រប់គ្រងសិស្ស ៥.ការអប់រំទូទៅ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ជាការសិក្សាបែបចំរុះ "សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់មានរយៈពេល ២ថ្ងៃ (៣០-០៤-២០២២ ដល់០១-០៥-២០២២) និងសិក្សាតាមOnline មានរយៈពេល២ថ្ងៃ(០៥-០៥-២០២២ ដល់០៦-០៥-២០២២)" ដែលគាំទ្រដោយគម្រោង STEPCam អង្គការយូណេស្កូ

សកម្មភាពមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ធំបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធព័ត៌ HRMIS និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត HRCPD

10/02/2022

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សកម្មភាពក្រុមការងារ របស់ការិយាល័យបុគ្គលិកនៃមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ធំ ចុះបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស HRMIS និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត HRCPD ដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទ និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ធបាលក្រុង ស្រុក